Haber Detayı
21 Nisan 2021 - Çarşamba 17:02
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu'ndan tam kapanma önerisi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu ülke genelinde COVID-19 vakalarının artması üzerine yeni önerilerde bulundu. Büyükşehir Bilim Kurulu tam kapanma çağrısı yaptı.
İZMİR Haberi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu'ndan tam kapanma önerisi

Türkyie'de koronavirüs salgınının seyri ileri boyutlara taşınırken, İzmir Büyükşehir Bilim Kurulu'ndan tam kapanma çağrısı geldi. Salgın sırasında başarının, bulaşı ve hastalanmayı önlemekte olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu’nun uyarılarını dile getirdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Artan insan hareketliliği ve yeni ortaya çıkan bulaşma hızı yüksek varyantların etkisiyle hastalığın toplumda kontrolsüz biçimde yayılımı-artan olgu sayısı,

 

Tanı testlerinin ve aşılamanın yetersiz yapılması,

 

Sağlık sistemine binen ağır yük, yoğun bakım doluluk oranları,

 

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı risk haritasında tüm ülkenin kırmızıya boyanması,

 

COVID-19’dan korunmak için alınan önlemlere toplumun uyumunun azalması; hastalığı geçirenlerin ve aşı olanların önlemlere dikkat etmemesi,

 

“Pozitif olguların” tedavi, bildirim, izolasyon, temaslıların karantina ve toplumun kısıtlılık kurallarına uymayarak bulaşı artırıcı rolü, iş yerlerinin önemli ölçüde olgu kaynağı olması, tanısı konan ve hastanede tedavi olması gerekmeyen olguların izolasyonunun sağlanamamasına bağlı olarak artan ev içi bulaş, süper bulaştırıcılar,

 

Toplumun bazı kesimlerinde “Salgın yalandır, bize bulaşmaz” ve “Aşı Karşıtlığı” tavırlarının etkili olması,

 

Anaokulları, 8. ve 12. sınıflarının yüz yüze eğitimi sürdürmeleri,

 

Çalışmak zorunda olanların toplu taşıma araçlarını kullanma zorunluluğu gibi birçok sorun ortadayken 13 Nisan 2021 tarihinde açıklanan “kısmi önlemler”in COVID-19 küresel salgınını baskılamaya yeterli olması beklenemez.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu olarak 5 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız ‘COVID-19 Küresel Salgınının Baskılanabilmesi İçin Önerilerimiz’in ana başlıklarının altını bir kez daha çiziyoruz:

 

1. 4 Haftalık Tam Kapanma

 

Kayıt içi ve dışı alanlarda çalışanların tümüne tam ücret, işsizlere asgari ücret verilerek tam kapanma sağlanmalı,

 

Yaşam için zorunlu alanlar dışında üretim durdurulmalı, tüm iş yerleri kapanmalı,

 

Yaşamsal işlerde çalışanlar için iş yerlerinde en önemli konulardan biri olan kapalı alanların havalandırılması için pencere, kapı açılmalı, merkezi sistem havalandırma sistemleri olan iş yerlerinde yüzde 100 temiz havayla beslenen sistemlerle saatte en az 6 kez değişen havalandırma uygulanmalı,

 

Yeterli maske dağıtımı yapılmalı ve ücretsiz olarak herkese verilmeli,

 

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sağlık kurumları başta olmak üzere zorunlu iş kolları dışındaki kapalı alanlarda 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmemeli,

 

Yurt dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanmalı, geldikleri ülkenin durumuna göre varyant virüs araştırması yapılmalı,

 

Yüksek ya da çok yüksek riskli illere giriş çıkış, ulaşım kısıtlaması getirilmelidir.

 

2. Yaygın ve Çok Sayıda Test

 

Günlük test sayısı artırılmalı, bunun için yüksek sayıda test çalışılmasına uygun güvenilir sistemler sağlanmalı,
Güvenli test alanları oluşturulmalı,

 

Ülkemizde ortaya çıkan varyant virüslerin izinin sürülebilmesi için COVID-19 PCR testlerinde varyantları da saptayabilen test sistemlerine geçilmesi, aktif izlem yapılarak virüslerin tam genom analizine yönelik çalışacak ulusal laboratuvar ağları kurulmalı,
Sağlık kurumlarında havalandırma, randevu aralarının açılması, çalışma süresinin kısaltılması, hiç çıkarmadan n95 maske ya da benzerlerinin takılması sağlanmalı, sağlık çalışanlarına ve çalışmak zorunda olanlara haftada bir-iki kez PCR testi periyodik olarak yapılmalıdır.

 

3. Hızlı Kitlesel Aşılama

 

Aşı kapsayıcılığı artırılmalı, güvenli ve etkili aşıların toplumun her kesimine hızla uygulanması sağlanmalı,
Riskli meslek grupları öncelenerek aktif çalışanların hepsi en kısa sürede aşılanmalıdır.

 

4. Kamusal Otoritenin Topluma Bilgi Aktarımı

 

COVID-19 küresel salgını sürecindeki verilere kısıtlama olmaksızın erişim sağlanmalı,

 

Süreçle ilgili bilgiler toplumun her kesiminin anlayacağı biçimde açık ve net olarak paylaşılmalı,

 

Toplum sağlığı önlemlerine uyumun önemi vurgulanmalıdır.

 

Pozitif Olguların Yayılımı Hızlandırması Engellenmelidir!

 

Salgın yönetiminin başarısı için gerekliliği bilinen FİLYASYON (bilinen hastalarla temaslıları, hastaları bulma) uygulanması, yükü artan sağlık çalışanlarının koşulları iyileştirilerek sürdürülmelidir.

 

Bir yıldır büyük özveriyle, sevdiklerinden ayrı kalarak çalışan, hastalanan, yakınlarını ve meslektaşlarını yitiren, yorulmuş ve tükenmiş sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileştirilmeli, COVID-19 meslek hastalığı sayılmalıdır.

 

    a. KARANTİNA

 

Hastalık şüphesi olanların, hastalarla temas etmiş olduğu bilinen ya da düşünülen kişilerin, o hastalığın etkeninin en uzun kuluçka süresi kadar bir zaman diliminde, uygun koşullarda, sağlıklı kişilerle temasının önlenmesi, onlardan ayrı yerlerde tutulmasıdır.
    

b. İZOLASYON-AYIRMA

 

Hastalık tanısı konanların, hastalığın bulaşıcılık süresi kadar bir zaman dilimi için ayrı tutulmasıdır.

 

• COVID-19 tanısı konan ve hastanede tedavisi gerekmeyen olguların, ailenin diğer üyelerinin korunması için gerekenler yapıldıktan sonra evlerinde bakılarak “Pozitif olguların” virüsü sağlıklı kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak bulaştırması engellenmelidir.

 

• Evde izolasyon koşullarının sağlanamadığı durumlar için “Pozitif olguların” belirli bir süre “AÇIK HASTA İZLEM MERKEZLERİ” (Fuar alanları, kapalı spor tesisleri vb.) ya da yurtlarda izole edilmesi sağlanmalıdır.

 

• Karantina uygulanmasında bilimsel, sistematik ve bütünsel bir yaklaşım sergilenmeli, karantina ve izolasyon önlemleri çok ciddi bir biçimde yerine getirilmeli ve izlenmelidir.

 

• Yüzde 75'ler düzeyinde görülen İngiliz Varyantı için 9 günlük izolasyon yetmediği için bu süre en az 13 güne çıkarılmalıdır.

 

    c. TECRİT-AYRI TUTMA

 

Hastalanmamış, sağlıklı olduğu ve hastalanma riski olduğu bilinen kişilerin ayrı tutulmasıdır.

 

• İleri yaş bireylere getirilen kısıtlamalar nedeniyle gereksinimlerini karşılayıcı, çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayanlar için de koruyucu özel önlemler alınmalıdır.

 

• Yaş temelli kısıtlamalar başta olmak üzere tüm kısıtlamalarla ilgili düzenlemelerin içerisine ilgili risk faktörlerine yönelik çözümler eklenmelidir. Kısıtlayıcı kararlar birbiriyle tutarlı olmalı, ayrımcılık algısına (ör: yaş ayrımcılığı) yol açmamalıdır.

 

• Toplumun ruh sağlığını koruyucu önlemler alınmalıdır.

 

• Sağlık Bakanlığı,
    

    • COVID-19 küresel salgınıyla ilgili tüm verilerine ve Bilim Kurulu kararlarına kısıtlama olmaksızın erişimi sağlamalı, süreçle ilgili bilgiler toplumun her kesiminin anlayacağı biçimde açık ve zaman geçirmeden paylaşmalıdır.

 

    • Ellerinde sağlık çalışanları ve yaşlılarda aşı etkililik verisi bulunduğu ve aşı etkililiğini hesaplamak için yeterli süre geçmiş olduğu için (bir çeşit Faz 4) sonuçları incelenmeli ve paylaşmalıdır.

 

 

“Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı Dünya” amacına ulaşılması için açıkladığımız “salgının yayılmasını ve yeni mutasyonlarla ağırlaşmasını önleyecek” bu öneriler eksiksiz olarak ve hızla uygulamaya konulmalıdır.
Devam eden “İzmirliyim, Gönüllü Karantinadayım”, “Toplu Taşım Araçlarında Konuşmuyor, SUSUYORUZ!” kampanyalarımızın desteklenmesini ve uyulmasını bekliyoruz.
                                                                     

                    İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu

Kaynak: Editör:
Etiketler: izmir, izmir haber, izmir belediye, tam kapanma
Haber Yazılımı